Kasabada Yetişenler

Kasabada doğmuş ya da kasabalı bir büyüğümüzün çocuğu iken belli bir eğitim almış ve belirli bir mesleki kariyere sahip olmuş kişileri, bu bölümde listelemeye çalıştım. Listeye eklenmesini arzu ettiğiniz isimler mevcut ise lütfen site yöneticisi ile irtibata geçer misiniz?
Sait Uysal (Öğretmen)
Bedirhan Duran (Öğretmen)
Osman Toyran (Öğretmen)
Eyüphan Arıcıoglu (Avukat)
Hacı Ömer Türkan (Öğretmen)
Ekrem Akyel (Öğretmen)
Abidin Taşkın (Öğretmen)
Mehmet Semiz (Öğretmen)
Rehber Turgut (Öğretmen)
Bekir Tanyeli (Albay)
Rukiye Duran (Hakim)
Hasan Duran (Yarbay)
Özkan Tahan (Binbaşı)
Selim Tahan (Ziraat Mühendisi)
Ali Altın (Çocuk Esirgeme Kurumu-Müdür)
Ramazan Altın (Yazı İşleri Müdürü)
Aziz Tanyeli (Yimpaş-Yön. Kur. Üyesi)
Lütfi Toyran (Vergi Dai. Müd. Yrd.)
Ramazan Can (Milletvekili, Avukat)
Dr. Cebrail Taşkın (Elekronik Yüksek Mühendisi)
Bünyamin Elitok (Emniyet Amiri)
Mucahit Erdoğan (Savcı)
Ertan Taşkın (Cezaevi Müdürü)
Erdal Taşkın (Öğretmen)
Serkan Elitok ( Makina Mühendisi)
Ömer Elitok (Jeoloji Mühendisi)
Özkan Elitok (İstatistikçi)
Ahmet Semiz (Bilgisayar Mühendisi)
Bakiye Semiz (Öğretmen)
Gülay Semiz (Öğretmen)
Reyhan Toyran (Doktor)
Mehtap Toyran (Eczacı)
Özlem Demirci (Öğretmen)
Öznur Demirci (Öğretmen)
Yunus Tanyeli (Öğretmen)
Çiğdem Tahan (Öğretmen)
Elif Tahan (Öğretmen)
Murat Tahan (Çizgi Film ve Animasyon Yapımcısı)
Kenan Zengin (Öğretmen)
Salih Toyran (Öğretmen)
Nedim Uysal (Öğretmen)
Mustafa Semiz (Öğretmen)
Hakan Turgut (Öğretmen)