GÜLBEYAZ TEYZEDEN SEÇME TEKERLEMELER

Bekir bekir ben var
Şu derede nen var
Uzun uzun çam var
Kısa kısa dam var
Kalk öküze yem ver
Ben veremem sen ver
Ben anama giderim
Yedi deve güderim
Yedisi de kervan
Ben bu sudan geçemem
Koyun kuzu seçemem…
Evelenme develenme
Karakuş kovalama
Zari zember ıski gam ver
Berber kızı nakıt geldin
Yazın geldim yazılalım
Bir tahtaya dizilelim
Encik mencik gok boncuk…